0030 6932735224 / 0030 28420-51208 emilio@mertiza.com

Het verleden in het heden,

een kleine tijdreis

We rijden ten westen van Mirtos naar een van de bergdorpen. Aan de rand van Amiras staat een monument dat de moeilijke tijden van de Tweede Wereldoorlog en de vele slachtoffers herdenkt. Hier vindt elk jaar een herdenking plaats. De kleine kerk bevat belangrijke informatie van toen. Tijdens een koffiepauze genieten we van een prachtig uitzicht tot aan de zuidkust.

Dan gaan we verder naar het bijna verlaten dorp Kalami. Tijdens een rondleiding en een kijkje in de verlaten huizen, kun je je voorstellen hoe vol leven het hier ooit was. Hoe zou dat moeten zijn voor de laatste bewoners?

Nu rijden we richting de kust, waar veel van de voormalige inwoners van Kalami een nieuw huis en werk hebben. In Tertsa, een ander kustplaatsje, stoppen we en krijgen een paar hapjes bij ons drankje (mezedes). Langs de kustweg rijden we terug naar Mirtos.

Kosten: 35 €
Duur: 4/5 uur

Einst und jetzt…

eine kleine Zeitreise

Wir fahren westlich von Mirtos in eins der Bergdörfer. Am Rand von Amiras liegt ein Denkmal das an die schwierigen Zeiten im zweiten Weltkrieg und die zahlreichen Opfer erinnert. Hier findet noch jedes Jahr eine Erinnerungsfeier statt. Die kleine Kirche beherbergt wichtige Informationen von damals. Bei einem Kaffeestop geniessen wir eine tolle Aussicht bis runter zur Südküste.

Anschliessend gehts weiter ins fast verlassene Dorf Kalami. Bei einem Rundgang und einem Blick in die verlassenen Häuser kann man sich vorstellen wie voller Leben es hier einmal war. Wie muss dass für die letzten Bewohner sein?

Weiter gehts Richtung Küste, wo viele der ehemaligen Bewohner von Kalami einen neuen Wohn- und Arbeitsplatz haben. In Tertsa, einem weiteren Küstenörtchen halten wir und bekommen zu unserem Getränk auch ein paar Häppchen dazu (Mezedes). Entlang der Küstenstrasse fahren wir zurück nach Mirtos.

Kosten: 35 €
Zeit: zwischen 4 und 5 Stunden

Once and now,

a small trip in time

We drive west of Mirtos into one of the mountain villages. On the edge of Amiras is a monument that commemorates the difficult times of World War II and the numerous victims. Here every year a memorial service takes place. The small church houses important information from back then. During a coffee break we enjoy a great view down to the south coast.

Then we continue to the almost deserted village of Kalami. On a tour and a look into the abandoned houses you can imagine how full of life it once was. How should that be for the last inhabitants?

Now we drive towards the coast, where many of the former inhabitants of Kalami have a new home and work. In Tertsa, another coastal village, we stop and get a few snacks with our drink (mezedes). Along the coastal road we drive back to Mirtos.

Costs 35 €
Time: between 4 and 5 hours

opbouw en onderhoud Cyber Shrimp © auteursrechten april, 2020  Mirtos Travel